Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Xizmatchilar asosiy lavozimlari klassifikatsiyasi

(O‘zbek tilidagi tarjimasi norasmiy hisoblanadi va tavsiyaviy xususiyatiga ega)
Namoyish etilayabdi 41-60 ta yozuv 2 938 tadan.
#Tartib raqamiXizmatchilar lavozimlari nomiMashg‘ulotlar klassifikatori bo‘yicha kodiXodimlar toifasiMa’lumotning eng past darajasiga bo‘lgan talabMa’lumot yo‘nalishi kodi
 
412222Председатель комитета (комиссии) Жокаргы Кенеса / Жоқорғи Кенгес қўмитаси (комиссияси) раиси1110У / БВ/О О/М -
422223Председатель комитета (комиссии) законодательной палаты Олий Мажлиса / Олий Мажлис қонунчилик палатасининг қўмитаси (комиссияси) раиси1110У / БВ/О О/М -
432224Председатель Конституционного суда / Конституцион суд раиси1110У / БВ/О О/М5240100
442228Председатель Олий Мажлиса / Олий Мажлис раиси1110У / БВ/О О/М -
452483Спикер законодательной палаты Олий Мажлиса / Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Спикери1110У / БВ/О О/М -
462232Председатель постоянной сессии Верховного суда / Олий суд доимий сессияси раиси1110У / БВ/О О/М5240100
47248Главный государственный инженер-инспектор / Давлат бош инженер (муҳандис)-инспектори1120У / БВ/О О/М5311800
482237Председатель Правления Центрального банка / Марказий банк бошқаруви раиси1120У / БВ/О О/М5231000; 5А231001, 5230100, 5А230103, 5А230106, 5230700
49249Главный государственный инспектор / Давлат бош инспектори1120У / БВ/О О/М5630100
50250Главный государственный инспектор по охране природы / Табиатни муҳофаза қилиш бўйича Давлат бош инспектори1120У / БВ/О О/М5630100
51251Главный государственный инспектор по рыбоохране / Балиқларни муҳофаза қилиш бўйича Давлат бош инспектори1120У / БВ/О О/М5630100
52252Главный государственный налоговый инспектор / Давлат бош солиқ инспектори1120У / БВ/О О/М5230800
532241Председатель ревизионной комиссии / Тафтиш комиссияси раиси 1120У / БВ/О О/М -
54253Главный государственный налоговый инспектор-ревизор / Давлат солиқ бош инспектор-тафтишчиси 1120У / БВ/О О/М5230800
55254Главный государственный охотничий инспектор / Давлат бош ов инспектори1120У / БВ/О О/М5630100
56255Главный государственный правовой инспектор труда / Давлат бош меҳнат ҳуқуқ инспектори1120У / БВ/О О/М5240100, 5520100
572749Хоким (района, города, области) / Ҳоким (туман, шаҳар, вилоятда)1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
58256Главный государственный технический инспектор труда / Давлат бош меҳнат техник инспектори1120У / БВ/О О/М 5320300, 5640100
592246Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан / Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси 1120У / БВ/О О/М -
601500Консул, генеральный консул / Консул, бош консул1120У / БВ/О О/М5А231100