Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Xizmatchilar asosiy lavozimlari klassifikatsiyasi

(O‘zbek tilidagi tarjimasi norasmiy hisoblanadi va tavsiyaviy xususiyatiga ega)
Namoyish etilayabdi 81-100 ta yozuv 2 938 tadan.
#Tartib raqamiXizmatchilar lavozimlari nomiMashg‘ulotlar klassifikatori bo‘yicha kodiXodimlar toifasiMa’lumotning eng past darajasiga bo‘lgan talabMa’lumot yo‘nalishi kodi
 
811062Инженер по надзору за содержанием и безопасной эксплуатацией подъемных сооружений / Юк кўтариш иншоатларидан фойдаланиш хавфсизлиги ва назорати бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5320200
821063Инженер по надзору за строительством / Қурилиш назорати бўйича муҳандис2142С / МВ/О О/М5111000, 5141100, 5340700, 5450100, 5450200, 5450400, 5630100, 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5340400, 5340500, 5340700, 5340900, 5341000, 5341100, 5А340101, 5А340102, 5А340103, 5А340104, 5А340901, 5А340701, 5А340702, 5А340301, 5А340401,
831064Инженер по наладке и испытаниям / Синаш ва созлаш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5310300, 5310500
841065Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей / Электростанциялар, тармоқларни созлаш технологиясини такомиллаштириш ва ишлатиш бўйича муҳандис2143С / МВ/О О/М5310200, 5310700
851066Инженер по научно-технической информации / Илмий-техник ахборот бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5330300
861067Инженер по новой технике и технологии / Янги техника ва технология бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5430100, 5430200, 5111000, 5310200, 5310600, 5310700, 5311000, 5350100, 5610600, 5620100,5340200, 5340400, 5340600, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 531
871068Инженер по нормированию материально-технических ресурсов / Моддий-техник заҳираларни меъёрлаш бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5340200, 5340400, 5340600, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321700, 5330200, 535
881069Инженер по нормированию труда / Меҳнатни меъёрлаш бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5230100, 5230200, 5231700, 5А230110
89107Библиотекарь / Кутубхоначи2432С / МВ/О О/М5350600
901070Инженер по оперативному планированию и учету в энергохозяйстве / Энергохўжаликда оператив режалаштириш ва ҳисобга олиш бўйича мухандис2143С / МВ/О О/М5310100
911071Инженер по опробованию и испытанию скважин / Қудуқларни ишлатиб кўриш ва синаш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5311900
921072Инженер по организации и нормированию труда / Меҳнатни ташкил этиш ва меъёрлаш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5230100, 5230200, 5231700, 5А230110
931073Инженер по организации перевозок / Ташувни ташкил этиш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5310600
941073_1Инженер по эксплуатации оборудования / Жихозлардан фойдаланиш бўйича мухандис2145С / МВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
951074Инженер по организации производственных процессов связи / Алоқа жараёнини бошқаришни ташкил этиш бўйича муҳандис2144С / МВ/О О/М5350100, 5350900
961075Инженер по организации труда / Меҳнатни ташкил этиш бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5230100, 5230200,5340200, 5340400, 5340600, 5111000, 5230200, 5230400, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300
971076Инженер по организации управления производством / Алоқада ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш бўйича муҳандис2419С / МВ/О О/М5111000, 5310200, 5310600, 5310700, 5311000, 5350100, 5610600, 5620100,5340200, 5340400, 5340600, 5230200
981077Инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования / Жихозлардан фойдаланиш ва уларни таъмирлашни ташкил этиш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5311000 в зависимости от сферы применения знаний
991078Инженер по организации, эксплуатации и ремонту / Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5430100, 5310200, 5310600, 5310700,5610600, 5620100, 5111000, 5141100, 5340700, 5450100, 5450200, 5450400, 5630100, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900,
1001079Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений / Бинолар ва иншоотлардан фойдаланиш ва уларни таъмирлашни ташкил этиш бўйича муҳандис2144С / МВ/О О/М5111000, 5141100, 5340700, 5450100, 5450200, 5450400, 5630100, 5340100, 5340200, 5340300, 5340400, 5340400, 5340500, 5340700, 5340900, 5341000, 5341100, 5А340101, 5А340102, 5А340103, 5А340104, 5А340901, 5А340701, 5А340702, 5А340301, 5А340401, 5310100