Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Xizmatchilar asosiy lavozimlari klassifikatsiyasi

(O‘zbek tilidagi tarjimasi norasmiy hisoblanadi va tavsiyaviy xususiyatiga ega)
Namoyish etilayabdi 121-140 ta yozuv 2 938 tadan.
#Tartib raqamiXizmatchilar lavozimlari nomiMashg‘ulotlar klassifikatori bo‘yicha kodiXodimlar toifasiMa’lumotning eng past darajasiga bo‘lgan talabMa’lumot yo‘nalishi kodi
 
1211845Начальник железной дороги / Темир йўл бошлиғи1120У / БВ/О О/М5310200, 5310600, 5310700,5610600, 5620100
122858Заведующий секретариатом Премьер-министра / Бош вазир котибияти мудири1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
123860Заведующий сектором в аппарате Кабинета Министров / Вазирлар Маҳкамаси аппаратида шўъба мудири1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
1242363Руководитель информационно- аналитической группы хокимията / Ҳокимиятнинг ахборот-тахлил гуруҳи раҳбари1120У / БВ/О О/М5230100
1251867Начальник канцелярии (Президиума Олий Мажлиса, органов государственного управления) / Канцелярия бошлиғи (Олий МажлисПрезидиуми, давлат бошқарув органларида)1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
1262370Руководитель органа государственной приемки / Давлат қабул қилиш органи раҳбари1120У / БВ/О О/М5230400, 5A230401
127142Ведущий специалист (в органах государственной власти и управления) / Етакчи мутахассис (давлат ҳокимияти ва бошқарув органларида1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
128143Ведущий специалист в аппарате Кабинета Министров / Вазирлар Маҳкамаси Ижроя аппарати етакчи мутахассиси1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
129147Вице-консул / Вице-консул1120У / БВ/О О/М5150700
1301885Начальник лаборатории ведомственного контроля и проверки / Ички назорат ва текширув лабораторияси бошлиғи1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
131896Заместитель (первый заместитель) министра Республики Узбекистан / Ўзбекистон Республикаси министри ўринбосари (биринчи ўринбосари)1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
1322140Первый заместитель министра / Вазирнинг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
1332141Первый заместитель начальника Главного управления / Бош бошқарма бошлиғининг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
1342142Первый заместитель начальника Государственного налогового управления / Давлат солиқ бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/М5230800, 5230100, 5А230103, 5231400, 5А231401
1352143Первый заместитель начальника Государственной налоговой инспекции / Давлат солиқ инспекцияси бошлиғининг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/М5230800, 5230100, 5А230103, 5231400, 5А231401
136902Заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан / Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ўринбосари1120У / БВ/О О/М5240100
1372145Первый заместитель председателя государственного комитета / Давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/МВ зависимости от сферы применения знаний
138905Заместитель главного государственного инспектора / Давлат бош инспектори ўрибосари1120У / БВ/О О/М5111000, 5141100, 5230100, 5230200, 5230900, 5310200, 5311000, 5311500, 5340700, 5410700, 5450100, 5450200, 5450300, 5450400, 5630100, 5640100, 5230100, 5А230103, 5240100
1392149Первый заместитель председателя Совета Министров / Вазирлар кенгаши раисининг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/М -
1402151Первый заместитель премьер-министра / Бош вазирнинг биринчи ўринбосари1120У / БВ/О О/М -