Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Xizmatchilar asosiy lavozimlari klassifikatsiyasi

(O‘zbek tilidagi tarjimasi norasmiy hisoblanadi va tavsiyaviy xususiyatiga ega)
Namoyish etilayabdi 101-120 ta yozuv 2 938 tadan.
#Tartib raqamiXizmatchilar lavozimlari nomiMashg‘ulotlar klassifikatori bo‘yicha kodiXodimlar toifasiMa’lumotning eng past darajasiga bo‘lgan talabMa’lumot yo‘nalishi kodi
 
101108Библиотекарь (средней квалификации) / Кутубхоначи (ўрта малакали)4141С / МССПО ЎМКҲТ3350600
1021080Инженер по открытым горным работам / Очиқ тоғ-кон ишлари бўйича мухандис2147С / МВ/О О/М5311600
1031081Инженер по охране и защите леса / Ўрмонни сақлаш ва ҳимоя қилиш бўйича муҳандис2213С / МВ/О О/М5410800
1041082Инженер по охране и режиму / Муҳофаза ва режим бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5640100, 5140300
1051083Инженер по охране окружающей среды / Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича мухандис2149С / МВ/О О/М5340400, 5630100, 5640100, 5А140601,5А140602,5А140702, 5А311502
1061084Инженер по охране труда / Меҳнат муҳофазаси бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5111000, 5310200, 5310600, 5310700, 5311000, 5350100, 5610600, 5620100,5340200, 5340400, 5340600, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320
1071084_1Инженер по охране труда и технике безопасности / Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича мухандис2149С / МВ/О О/М5111000, 5310200, 5340600
1081085Инженер по патентной и изобретательской работе / Патент ва кашфиётчилик иши бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5111000, 5310200, 5310600, 5310700, 5311000, 5350100, 5610600, 5620100,5340200, 5340400, 5340600, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320
1091086Инженер по переработке газа / Газни қайта ишлаш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5321300, 5321400, 5321500, 5140500, 5А140501, 5А140503
1101087Инженер по планированию / Режалаштириш бўйича мухандис2149С / МВ/О О/М5230100, 5230200
1111088Инженер по планированию, оптимизации и анализу работы газотранспортной системы / Газ транспорти тизими ишларини режалаш, таҳлил этиш, оптималлаш бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5310600
1121089Инженер по планово-предупредительному ремонту / режали таъмирлаш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5310600, 5321300, 5230100
113109Библиотекарь электронных библиотек / Электрон кутубхоналар кутубхоначиси2432С / МВ/О О/М5350600
1141090Инженер по планово-предупредительному ремонту и паспортизации оборудования / Жихозларни режали таъмирлаш ва паспортлаштириш бўйича муҳандис2145С / МВ/О О/М5310600, 5321300
1151091Инженер по подготовке и транспортировке нефти / Нефтни тайёрлаш ва элтиш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5230900, 5311900, 5312000
1161092Инженер по подготовке кадров / Кадрлар тайёрлаш бўйича муҳандис2412С / МВ/О О/М5310200, 5310600, 5310700, 5А5350101, 5А5330601, 5А5350301, 5А5350601, 5А5330501, 5А5330502, 5А5350602, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000
1171093Инженер по подготовке производства / Ишлаб чиқаришни тайёрлаш бўйича муҳандис2149С / МВ/О О/М5310200, 5310600, 5310700,5230100, 5230200, 5111000, 5310100, 5310200, 5310300, 5310400, 5310500, 5310600, 5310700, 5310800, 5310900, 5311000, 5311500, 5311600, 5311700, 5311800, 5311900, 5312000, 5320100, 5320200, 5320300, 5321300, 5321400, 5321500, 5321
1181094Инженер по поддержанию пластового давления / Қатлам босимини тутиб туриш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5311900
1191095Инженер по подземному хранению газа / Газни ер остида сақлаш бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5311600
1201096Инженер по подземным горным работам / Ер ости тоғ-кон ишлари бўйича муҳандис2147С / МВ/О О/М5311600