Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Xizmatchilar asosiy lavozimlari klassifikatsiyasi

(O‘zbek tilidagi tarjimasi norasmiy hisoblanadi va tavsiyaviy xususiyatiga ega)
Namoyish etilayabdi 1-20 ta yozuv 2 938 tadan.
#Tartib raqamiXizmatchilar lavozimlari nomiMashg‘ulotlar klassifikatori bo‘yicha kodiXodimlar toifasiMa’lumotning eng past darajasiga bo‘lgan talabMa’lumot yo‘nalishi kodi
 
11Авиационный механик (техник) по обслуживанию и ремонту воздушных судов. / Ҳаво кемаларига хизмат кўрсатиш ва уларни таъмирлаш бўйича авиация механиги (техник)2145С / МВ/О О/М5310400
22Авиационный механик перронно-технической бригады (ПТБ) аэропорта / Аэропорт перрон-техника бригадаси авиация механиги2145С / МВ/О О/М5310400
33Агент / Агент3429С / МССПО ЎМКҲТ3230400
44Агент банка / Банк агенти2441С / МВ/О О/М5230700
55Агент коммерческий / Тижорат агенти3415С / МССПО ЎМКҲТ3230400, 3230600
66Агент по закупкам / Харидлар бўйича агент3429Т / ТССПО ЎМКҲТ3230400
77Агент по маркетингу и снабжению / Таъминоат ва маркетинг бўйича агент3417С / МССПО ЎМКҲТ3230400
88Агент по недвижимости / Кўчмас мулк бўйича агент3415Т / ТССПО ЎМКҲТ3230400
99Агент по оптовым продажам / Кўтара савдо агенти3415Т / ТССПО ЎМКҲТ3230400
1010Агент по организации обслуживания авиа и железнодорожных перевозок / Авиация ва темир йўл орқали ташишни ташкил этиш бўйича агент4221С / МССПО ЎМКҲТ3230400, 3610600, 3620100
1110_1Агент по организации обслуживания автомобильных перевозок / Автомобил ёрдамида ташишни ташкил этиш бўйича агент3429С / МССПО ЎМКҲТВ зависимости от сферы применения знаний
1210_2Агент по снабжению / Таъминот агенти3416С / МССПО ЎМКҲТ3230400
1311Агент страховой / Суғурта агенти3412С / МССПО ЎМКҲТ3231200
1412Агролесомелиоратор / Қишлоқ, ўрмон хўжалиги мелиоратори2213С / МССПО ЎМКҲТ3410800
1513Агроном / Агроном2213С / МССПО ЎМКҲТ3450200
1614Агроном отделения (бригады, селькохозяйственного участка, фермы, цеха) / Бўлим (бригада, қишлоқ хўжалиги участкаси, ферма, цех) агрономи2213С / МССПО ЎМКҲТ3450200
1715Агроном по защите растений / Ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича агроном2213С / МССПО ЎМКҲТ3450200
1816Агроном по лекарственным растениям / Доривор ўсимликлар бўйича агроном2213С / МССПО ЎМКҲТ3510500
1917Агроном по семеноводству / Уруғчилик бўйича агроном2213С / МССПО ЎМКҲТ3450200
2018Агроном-инспектор / Агроном-инспектор2213С / МВ/О О/М5410200