Call-Марказ
On-line Маслаҳатчи
Бизни топиш
Саволлар ва жавоблар
Янгиликларга обуна
Сайт бўйича қўлланма
Банд бўлмаган аҳолини ишга жойлаштириш ва қайта касбга ўқитишни ташкиллаштириш бошқармаси бошлиғи функцияси ва вазифалари


Қуйидагилар Бошқарманинг асосий вазифалари хисобланади:
Мехнат бозорини шакллантиришни амалга ошириш, демографик омилларни, иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини эътиборга олган холда бандликнинг янги шаклларини кенг тадбиқ этиш хисобига ахоли бандлигининг ўсишини таъминлаш;
демографик ўзгаришлар ва кадрларнинг касбий тайёргарлиги билан боғлиқ ўзгариб бораётган талабларни хисобга олган холда мехнат, иш билан бандлик қўллаб-қувватлаш сохасида таклифлар киритиш;
иш билан банд бўлмаган ахолига ишга жойлаштириш ва касбий қайта тайёрлаш бўйича сифатли хизматлар кўрсатиш;
бандлик ва мехнат бозори сохасидаги қонун қужжатлари устидан назоратни амалга ошириш, мехнат муносабатлари механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.
Бошқарма ўзига юклатилган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:
Иқтисодиёт вазирлиги ва Давлат статистика қумитаси билан биргаликда республика ва худудларнинг демографик ривожланиш прогнозларини амалга оширади, мехнат ресурсларининг балансларини, аҳолини иш билан самарали таъминлаш чора-тадбирлари комплексини ишлаб чиқади;
ахолининг иш билан бандлик даражаси ва таркибини баҳолаш, ишга жойлаштиришга мухтож шахсларни аниқлаш мақсадида мехнат бозорининг мониторингини олиб боради;
худудларнинг мехнат ресурслари сони ва таркибини ўрганади хамда уни такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чиқади;
ишсизларни хисобга олишни ташкил қилади;
манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасалари битирувчиларининг иш билан таъминлашини тадқиқ этади хамда улар натижалари асосида ишчи кадрлар ва ўқув юртларида мутахассисларнинг касб тайёргарлиги йўналишларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;
ахолини иш билан таъминлаш, ёшларни, ишдан бўшатилган ходимларни, амнистия муносабати билан жазодан озод этилганларни, муддатли харбий хизматни ўтаб келган шахсларни ва ахолининг бошқа тоифаларини ишга жойлаштириш;
бўш иш жойлари бўйича ахборотларнинг шакллантирилишини ва таҳлил этилишини ташкил этади;
шахсий ёрдамчи ва дехқон хўжаликларида қорамол ўстириш билан банд бўлган шахслар хисобини амалга оширади;
ёшларнинг ва иш билан банд бўлмаган аҳолининг касб-ҳунарга хоҳишини ва меҳнат йўналишларини аниқлаш учун социологик тадқиқотлар ўтказилишини ташкил этади;
иш билан таъминлаш ва иш ўринлари ташкил этиш ҳудудий дастурларини ишлаб чиқишда ҳокимликларга услубий ва амалий ёрдам қўрсатади;
аҳолининг ўзини ўзи иш билан таъминлашини рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш юзасидан таклифлар тайёрлайди;
хўжалик бошқаруви органларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ва ташкилотларга кархоналар ҳамда фуқаролар ўртасида кооперациялаш асосида касаначиликни кенгайтириш масалаларида кўмаклашади, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасида иш ўринларини яратишда ёрдам беради;
меҳнат бозори инфратузилмаси, Бандликка кўмаклашиш, турғун пунктлар фаолиятини такомиллаштирилишини таъминлайди;
ишсизлар учун ҳақ тўланадиган жамоат ишлари ташкил этилишини таъминлайди;
ишсизларни касб-ҳунарга ўқитишни, уларни қайта тайёрлашни ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этади;
ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсларга энг кам иш ўринларининг ажратилиши ва уларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож шахслар билан бутланиши масалаларини ўрганади ва таҳлил этади;
ногиронлар учун иш ўринлари ташкил этишда ва уларни ишга жойлаштиришда ногиронларнинг нодавлат ва бошқа ташкилотларига ёрдам беради;
ногиронларнинг меҳнатидан фойдаланиш бўйича ихтисослаштирилган корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантиришга, меҳнатнинг касаначилик, ҳунармкандчилик, оилавий тадбиркорлик турларини ва иш билан таъминлашнинг бошқа шаклларини ривожлантиришга кўмаклашади.