Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma
Register of specialists on certification of workplaces on working conditions and traumatic equipment
TavsifTavsifning mazmuni
1 Identifikatsiya raqami
2 Ma’lumotlarning nomi
3 Ma’lumotlarning mazmuni
4 Ma’lumotlarning egasi
5 Ma’sul shaxs
6 Ma’sul shaxsning telefoni
7 Mas’ul shaxsning elektron manzili
8 Ma’lumotlarga giperslka (URL) adress_uz26.csv
9 Ma’lumotlar formati
10 Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni structura_uz26.csv
11 Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi
12 Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi
13 Oxirgi o‘zgarishlarning mazmuni
14 Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi
15 Ma’lumotlarga xos so‘zlar
16 Oldingi nashr ma’lumotlariga giperslka (URL)
17 Oldingi nashr ma’lumotlar tuzilishiga giperslka (URL)