Call-Markaz
On-line Maslahatchi
Bizni topish
Savollar va javoblar
Yangiliklarga obuna
Sayt bo‘yicha qo‘llanma

Respublika bo‘yicha mehnat bozori va bandlik tezkor hisobotlari
Республика бўйича меҳнат бозори ва бандлик тезкор ҳисоботлари
                     
Худудлар
номи
Худудлар
номи
Бандликка кўмаклашиш марказларига иш сўраб мурожаат қилганлар шундан ишга жойлаштирилди % Хақ тўланадиган жамоат ишларида қатнашди Касбга тайёрлашга юборилди Квота уринларига ишга жойлаштириш шундан ногиронлар учун
2016 йил
12 ой амалда
2016 йил
12 ой амалда
2016 йил
12 ой амалда
2016 йил
12 ой амалда
2016 йил
12 ой амалда
2016 йил
12 ой амалда
1 Қорақалпоғистон Республикаси 1 Қорақалпоғистон Республикаси 20416 10605 51.9 437 346 2388 93
2 Андижон вилояти 2 Андижон вилояти 24996 17445 69.8 370 231 8366 50
3 Бухоро вилояти 3 Бухоро вилояти 20128 9440 46.9 190 146 7720 227
4 Жиззах вилояти 4 Жиззах вилояти 11639 25301 217.4 2004 463 1670 115
5 Қашқадарё вилояти 5 Қашқадарё вилояти 19034 33068 173.7 936 564 2200 32
6 Навоий вилояти 6 Навоий вилояти 11341 10894 96.1 202 356 4288 19
7 Наманган вилояти 7 Наманган вилояти 26017 5577 21.4 140 156 5752 187
8 Самарқанд вилояти 8 Самарқанд вилояти 34035 19189 56.4 262 273 12484 1135
9 Сурхондарё вилояти 9 Сурхондарё вилояти 12005 33883 282.2 775 711 3616 17
10 Сирдарё вилояти 10 Сирдарё вилояти 6520 13707 210.2 696 435 1786 452
11 Тошкент вилояти 11 Тошкент вилояти 19893 5828 29.3 4 1341 10657 2988
12 Фарғона вилояти 12 Фарғона вилояти 34805 248231 713.2 7939 5944 12802 666
13 Хоразм вилояти 13 Хоразм вилояти 14872 7090 47.7 499 245 2756 8
14 Тошкент шаҳри 14 Тошкент шаҳри 7712 3099 40.2 4 836 13581 346
Ўзбекистон
Республикаси жами
Ўзбекистон
Республикаси жами
263413 443357 168.3 14458 12047 90066 6335